Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Giriş

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Alternatif Mimarlık Pratikleri
 
Tasarım insanların hayatlarını değiştirir. Tasarım-insan-toplum ilişkisi her geçen gün çeşitlenirken; eğitimin bu çeşitliliğe etkin biçimde katılımı sağlayacak seçenekleri üretmesi gerekiyor. MEF Mimari Tasarım Yüksek Lisans programları, araştırma, tasarlama ve uygulamaya dayalı bir eğitim ortamı ile yeni mesleki rotaların oluşturulmasını sağlayacak.  Program; öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçebilecekleri ulusal ve uluslararası araştırma projeleri, sergiler, sosyal içerikli projeler, malzeme ve detay araştırmaları gibi çeşitlenen alt başlıklarla şekillenecek. Öğrenciler seçtikleri alana göre, program içinde farklı aktörlerle işbirliği yaparak toplumun tasarıma ulaşamayan kesimlerine erişebilecek alternatif mimarlık pratiklerini ekip olarak geliştirecek ve uygulayacaklar. Bu süreç sonunda öğrencilerin farklı mimarlık pratiklerine dair bilgi ve deneyim edinmeleri ve bu alandaki gelecek öngörülerini tasarlayabilecekleri donanıma erişmeleri programın temel amacıdır. Programın akademik kadrosunda mimarlık ve tasarım alanından danışmanlar yer alacak; farklı yapı ve malzeme teknolojilerinin geliştirildiği kurumlarla işbirliği yapılacak; yerel yönetim ve STK’larla proje ortaklıkları kurulacaktır.  
 
Geçmiş ve devam eden işbirlikleri ve program ortakları:
 
Ayazağa İlköğretim Okulu (Sarıyer, İstanbul)
Güney Kıldıran İlköğretim Okulu (Sarıyer, İstanbul)
Kasaplar İlköğretim Okulu (Kasaplar, Aydın)
Türkan Şoray İlköğretim Okulu (Sarıyer, İstanbul)
Sarıyer Belediyesi
Merzifon Belediyesi
Buğday Derneği ve TA-TU-TA
ÇEKÜL
Herkes İçin Mimarlık Derneği
Metal Yapı
TAV
 

Sosyal Medya